Ρομποτική Χειρουργική

Η χρήση των ρομπότ είναι η πλέον σύγχρονη τάση στην Ορθοπαιδική. Είναι η τεχνολογία αιχμής της εποχής μας και έχει κυρίως εφαρμογή στην Αρθροπλαστική Γόνατος και Ισχίου. Τα Ρομπότ τελευταίας γενιάς (ROSA, MAKO, NAVIO) διαθέτουν ειδικό βραχίονα που εκτελεί κάποια τμήματα της επέμβασης με βάση τις υποδείξεις του χειρουργού. Η κίνηση του βραχίονα έχει υψηλή ακρίβεια (της τάξης του δέκατου του χιλιοστού!). Το ρομπότ έτσι προσδίδει στη επέμβαση αποτελεσματικότητα και επαναληψιμότητα αξιοποιώντας την εμπειρία του χειρουργού.
Η τεχνολογία των Ρομπότ είναι ψηφιοποιημένη και η λειτουργία του επιδέχεται σε κάθε βήμα επεξεργασία. Το σύστημα διαθέτει ένα ισχυρό πρόγραμμα σχεδίασης με το οποίο ο Χειρουργός καταγράφει ένα λεπτομερές χειρουργικό πλάνο, βασισμένο στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή. Έπειτα κατά τη διάρκεια της επέμβασης ο ρομποτικός βραχίονας διαμορφώνει την αρθρική επιφάνεια με εξαιρετική ακρίβεια προκειμένου να τοποθετηθεί με επίσης ψηφιακά πιστοποιημένο τρόπο η νέα αρθρική επιφάνεια. Επιπλέον ο ρομποτικός βραχίονας προστατεύει από λάθη, σταματώντας αυτόματα τη λειτουργία του συστήματος, όταν διαπιστώνεται οποιαδήποτε απόκλιση από την προκαθορισμένη λειτουργία.

Navigation systems

Σημαντική επίσης εξέλιξη στην Ορθοπαιδική είναι η υπολογιστικά καθοδηγούμενη ορθοπαιδική χειρουργική (Computed Assisted Surgery- CAS) ή τα συστήματα πλοήγησης (navigation systems). Η χρήση της δίνει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα λύνοντας προβλήματα ειδικά σε δυσκολες περπτώσεις.
Σε αντίθεση με τα ρομποτικά συστήματα, δεν διαθέτουν ρομποτικό βραχίονα, αλλά ο ίδιος ο Χειρουργός εκτελεί την παρασκευή της άρθρωσης με την βοήθεια όμως και καθοδήγηση του Συστήματος Πλοήγησης. Είναι δηλαδή ένας ψηφιακός βοηθός που κατευθύνει αλλά και επαληθεύει την ακρίβεια των ενεργειών μας και επιτρέπει διορθώσεις με ακρίβεια χιλιοστού.

Προσοχή απαιτείται να μην αυξηθεί η επικινδυνότητα για επιπλοκές στο πλαίσιο της χρήσης των νέων τεχνολογιών και της γρήγορης Αποκατάστασης. Αυτό θα το συντονίσει ο θεράπων Χειρουργός

Η διαδικασία ξεκινάει πριν την επέμβαση, με την λήψη μιας ειδικής αξονικής τομογραφίας πολύ υψηλής ανάλυσης του γόνατος ή του ισχίου. Η εξέταση αυτή φορτώνεται στο προηγμένο λογισμικό του Ρομποτικού Συστήματος και ετσι δημιουργείται ένα τρισδιάστατο ψηφιακό εικονικό μοντέλο της μοναδικής ανατομίας του ασθενούς.

Στη συνέχεια ο εξειδικευμένος Ορθοπαιδικός Χειρουργός επεξεργάζεται το μοντέλο και προγραμματίζει την αρθροπλαστική στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή, δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο προεγχειρητικό πλάνο. Η αναγνώριση και η ακριβής εκτίμηση των ανατομικών λεπτομερειών της άρθρωσης δίνει την δυνατότητα στο χειρουργό να σχεδιάζει με ακρίβεια χιλιοστού κάθε βήμα της επέμβασης που θα ακολουθήσει. Αυτό δίνει Έτσι είναι δυνατή η επιλογή του σωστού υλικού που ταιριάζει με την ιδιαίτερη ανατομία του κάθε ασθενή, αλλά κυρίως η πρόβλεψη δύσκολων και ειδικών περιπτώσεων.

Κατά την επέμβαση ο χειρουργός αποκαλύπτει την άρθρωση συνήθως με τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας. Επειτα τοποθετεί τους ειδικούς αισθητήρες του συστήματος ώστε το Ρομπότ να αναγνωρίζει επακριβώς την άρθρωση.

Ο ρομποτικός βραχίονας κατευθύνεται από τον χειρουργό εντός της προσχεδιασμένης περιοχής. Εκεί προετοιμάζει την περιοχή που θα δεχθεί τα εμφυτεύματα, με την καθοδήγηση του χειρουργού, καθώς κινείται και στις 3 διαστάσεις, με λεπτομέρεια και ακρίβεια μικρότερη του χιλιοστού,ακολουθώντας το προεγχειρητικό πλάνο.

Τέλος τον βοηθάει στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με τέτοια ακρίβεια στην θέση και ευθυγράμμιση των υλικών, που είναι δύσκολο να επιτευχθεί με τις παραδοσιακές χειρουργικές τεχνικές.

Με το πέρας της εμφύτευσης των υλικών της πρόθεσης, ο ρομποτικός έλεγχος εκτελεί επαλήθευση πως η επέμβαση έγινε ακριβώς όπως σχεδιάστηκε, πως τα υλικά μπήκαν σωστά, πως το μήκος και ο άξονας του ποδιού είναι ο επιθυμητός και πως η κίνηση είναι πλήρης και άριστη.

Ο Ρομποτικός βραχίονας επιτρέπει στον χειρουργό να κινείται μόνο στη προκαθορισμένη περιοχή και σε περίπτωση πιθανού λάθους το Ρομπότ σταματά αυτόματα τη λειτουργεία του προστατευοντας από κάποια πιθανή επιπλοκή.

Επίσης, κατά την επέμβαση, το Ρομποτικό σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στο Χειρουργό οποιασδήποτε αλλαγής στο προεγχειρητικό πλάνο, όπου αυτός κρίνει απαραίτητο.

Το Ρομπότ δεν υποκαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά βοηθά το χειρουργικό χέρι. Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός άλλωστε γίνεται από τον Χειρουργό και ο Ρομποτικός βραχίονας θα εκτελέσει απλά τις οδηγίες που έχει προγραμματιστεί.

Είναι πρακτικά ένα σύγχρονο εργαλείο που επιτρέπει στο Χειρουργό να είναι πιο ακριβής και να έχει πιο προβλέψιμα αποτελέσματα.

Η πιθανότητα λάθους λοιπόν υπάρχει αλλά είναι μικρότερη.

Το ρομπότ ποτέ δεν θα μετατρέψει ένα κακό χειρουργό σε καλό!

Ναι. Με τα πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης (Fast track, ERAS) μπορεί να γίνει και εφαρμόζεται σε κάποια κέντρα του εξωτερικού. Ο ασθενής συνήθως μετά παρακολουθείται από κάποια Δομή Αποκατάστασης.

Δεν χρησιμοποιούνται σωληνάκια, παροχετεύσεις ή ουροκαθετήρες, ο ασθενής θα φάει άμεσα και θα κινητοποιηθεί. Παροτρύνεται να γυρίσει στις φυσιολογικές του συνήθειες αμέσως και σαν να μην είχε υποβληθεί στην μεγάλη αυτή επέμβαση.
Συνήθως Αρθροπλαστική Ημερήσιας Νοσηλείας κάνουν νεότεροι ασθενείς με καλή γενική κατάσταση χωρίς συνοδά προβλήματα που μπορεί να τους απορυθμίσουν. Για να πάρει εξιτήριο πρέπει ο πόνος είναι πλήρως ελεγχόμενος, η κινητοποίηση εφικτή, η γενική κατάσταση καλή και η πιθανότητα επιπλοκών ελάχιστη.

Δυστυχώς πρέπει να επιλέξετε Χειρουργό και όχι τεχνική!

Οι νέες τεχνολογίες είναι πολλές και οι δυνατότητες τους εντυπωσιακές αλλά ενίοτε υπερεκτιμώνται! Πρέπει όλα τα δεδομένα να σταθμιστούν.

Ο εξειδικευμένος Χειρουργός μετά από λεπτομερή εκτίμηση θα σας προτείνει αν χρειάζεστε επέμβαση και ποιες διαθέσιμες τεχνολογίες θα σας ωφελήσουν.

Η απόφαση θα είναι κοινή!

Η επίμονη απαίτηση χρήσης μιας τεχνικής μπορεί ενίοτε να παρασύρει ένα γιατρό σε μη ενδεδειγμένες πρακτικές.

Οι γονιδιακές θεραπείες είναι ίσως το πιο εξελισσόμενο πεδίο στο χώρο της ιατρικής έρευνας.

Υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα σχετικά με τη γονιδιακή παρέμβαση και θεραπεία, και υπόσχεται εναλλακτικές λύσεις και θεραπευτικές επιλογές σε παθήσεις που μέχρι τώρα το θεραπευτικό όφελος είναι ελάχιστο.

Οι πρόοδοι που έχουν σημειωθεί στη μοριακή βιολογία είναι θεαματικές και οι εφαρμογή τους αναμένεται εντυπωσιακή. Έτσι, με την ανάλυση του DNA οι επιστήμονες θα μπορούν να έχουν πρόβλεψη για την εξέλιξη μιας πάθησης και να παρεμβαίνουν έγκαιρα για τη θεραπεία της.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται βλάβες της Σπονδυλικής Στήλης και του νωτιαίου μυελού, που οδηγούν σε μόνιμη παράλυση των ασθενών.

Οι νέες τεχνολογίες (Ρομποτική χειρουργική, Navigation, Εξατομικευμένες Προθέσεις) επιτρέπουν την καλύτερη και ασφαλέστερη εφαρμογή των τεχνικών MIS

Εξατομικευμένη Αρθροπλαστική Γόνατος – PSI

Είναι μια άλλη σύγχρονη τάση, κυρίως στην αρθροπλαστική γόνατος, που έχει ως φιλοσοφία την παρασκευή προπλασμάτων (ειδικών εργαλείων), ξεχωριστών για κάθε ασθενή (patient specific instrumentation – PSI). Αυτά διευκολύνουν και δίνουν ακρίβεια στην τοποθέτηση των υλικών της νέας άρθρωσης.
Αρχικά γίνεται ένας προεγχειρητικός έλεγχος με ειδική αξονική τομογραφία και αποστέλλεται σε ειδικό κέντρο του εξωτερικού.

Εκεί μελετάται η ανατομία του συγκεκριμένου γόνατος (άξονες, γωνίες κλπ) και ο μηχανικός της εταιρείας μαζί με τον Χειρουργό σχεδιάζουν ένα χειρουργικό πλάνο μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με βάση το σχεδιασμό αυτό κατασκευάζονται ένα τρισδιάστατο πρόπλασμα (εκμαγείο) του γόνατος του ασθενή και ειδικά εργαλεία κοπής τα οποία εφάπτονται τέλεια στην επιφάνεια των προπλασμάτων τα οποία αποστέλλονται για την διενέργεια του χειρουργείου.

Αυτό διαρκει περίπου 20 ημέρες.
Στο χειρουργείο, ο χειρουργός τοποθετεί τα ειδικά εργαλεία κοπής στο μηρό και την κνήμη του ασθενή, στα ίδια ακριβώς σημεία στα οποία τα εργαλεία εφάπτονται στα προπλάσματα. Στη συνέχεια τα εργαλεία κοπής σταθεροποιούνται και πραγματοποιούνται οι οστεοτομίες με τον ακριβή προσανατολισμό ο οποίος έχει υπολογιστεί και σχεδιαστεί ειδικά για το συγκεκριμένο ασθενή.