Ρομποτική Χειρουργική – Navigation – MIS – Σύγχρονες Τεχνολογίες

Με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας,  η επιστήμη της Ορθοπαιδικής έχει εξελιχθεί θεαματικά την τελευταία δεκαετία. Ρομποτικά συστήματα και συστήματα πλοήγησης (navigation), εξατομικευμένα προπλάσματα, ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές, πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης (fast track) και νέες θεραπευτικές μέθοδοι συνεχώς αλλάζουν τα δεδομένα. Η αποκατάσταση των παθήσεων είναι πιο αποτελεσματική, ανώδυνη και ταχύτερη.

Συχνά η πληροφόρηση για τις τεχνολογίες αυτές είναι συγχυτική και ενίοτε παραπλανητική. Η αποσαφήνιση αυτών των τεχνολογικών εφαρμογών και των δυνατοτήτων τους είναι σημαντική δεδομένου ότι ο σύγχρονος ασθενής καλείται πλέον να επιλέξει τη θεραπεία του (Sharing Decision Making).

Ρομποτική Χειρουργική

Η χρήση των ρομπότ είναι η πλέον σύγχρονη τάση στην Ορθοπαιδική. Είναι η τεχνολογία αιχμής της εποχής μας και έχει κυρίως εφαρμογή στην Αρθροπλαστική Γόνατος και Ισχίου.  Τα Ρομπότ τελευταίας γενιάς  (ROSA, MAKO, NAVIO) διαθέτουν ειδικό βραχίονα που εκτελεί κάποια τμήματα της επέμβασης με βάση τις υποδείξεις του χειρουργού. Η κίνηση του βραχίονα έχει υψηλή ακρίβεια (της τάξης του δέκατου του χιλιοστού!). Το ρομπότ έτσι προσδίδει στη επέμβαση αποτελεσματικότητα και επαναληψιμότητα αξιοποιώντας την εμπειρία του χειρουργού.

Η τεχνολογία των Ρομπότ είναι ψηφιοποιημένη και η λειτουργία του επιδέχεται σε κάθε βήμα επεξεργασία. Το σύστημα διαθέτει ένα ισχυρό πρόγραμμα σχεδίασης με το οποίο ο Χειρουργός  καταγράφει ένα λεπτομερές χειρουργικό πλάνο, βασισμένο στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή. Έπειτα κατά τη διάρκεια της επέμβασης ο ρομποτικός βραχίονας διαμορφώνει την αρθρική επιφάνεια με εξαιρετική ακρίβεια προκειμένου να τοποθετηθεί με επίσης ψηφιακά πιστοποιημένο τρόπο η νέα αρθρική επιφάνεια. Επιπλέον ο ρομποτικός βραχίονας προστατεύει από λάθη, σταματώντας αυτόματα τη λειτουργία του συστήματος, όταν διαπιστώνεται οποιαδήποτε απόκλιση από την προκαθορισμένη λειτουργία.

Navigation Systems

Σημαντική επίσης εξέλιξη στην Ορθοπαιδική είναι η υπολογιστικά καθοδηγούμενη ορθοπαιδική χειρουργική (Computed Assisted Surgery- CAS) ή τα συστήματα πλοήγησης (navigation systems). Η χρήση της δίνει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα λύνοντας προβλήματα ειδικά σε δυσκολες περπτώσεις.

Σε αντίθεση με τα ρομποτικά συστήματα, δεν διαθέτουν ρομποτικό βραχίονα, αλλά ο ίδιος ο Χειρουργός εκτελεί την παρασκευή της άρθρωσης με την βοήθεια όμως και καθοδήγηση του Συστήματος Πλοήγησης. Είναι δηλαδή ένας ψηφιακός βοηθός που κατευθύνει αλλά και επαληθεύει την ακρίβεια των ενεργειών μας και επιτρέπει διορθώσεις με ακρίβεια χιλιοστού.

Εξατομικευμένη Αρθροπλαστική Γόνατος - PSI

Είναι μια άλλη σύγχρονη τάση, κυρίως στην αρθροπλαστική γόνατος, που έχει ως φιλοσοφία την παρασκευή προπλασμάτων (ειδικών εργαλείων), ξεχωριστών για κάθε ασθενή (patient specific instrumentation PSI). Αυτά διευκολύνουν και δίνουν ακρίβεια στην τοποθέτηση των υλικών της νέας άρθρωσης.

Αρχικά γίνεται ένας προεγχειρητικός έλεγχος με ειδική αξονική τομογραφία και αποστέλλεται σε ειδικό κέντρο του εξωτερικού. Εκεί μελετάται η ανατομία του συγκεκριμένου γόνατος (άξονες, γωνίες κλπ) και ο μηχανικός της εταιρείας μαζί με τον Χειρουργό σχεδιάζουν ένα χειρουργικό πλάνο μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με βάση το σχεδιασμό αυτό κατασκευάζονται ένα τρισδιάστατο πρόπλασμα (εκμαγείο) του γόνατος του ασθενή και ειδικά εργαλεία κοπής τα οποία εφάπτονται τέλεια στην επιφάνεια των προπλασμάτων τα οποία αποστέλλονται για την διενέργεια του χειρουργείου. Αυτό διαρκει περίπου 20 ημέρες.

Στο χειρουργείο, ο χειρουργός τοποθετεί τα ειδικά εργαλεία κοπής στο μηρό και την κνήμη του ασθενή, στα ίδια ακριβώς σημεία στα οποία τα εργαλεία εφάπτονται στα προπλάσματα. Στη συνέχεια τα εργαλεία κοπής σταθεροποιούνται και πραγματοποιούνται οι οστεοτομίες με τον ακριβή προσανατολισμό ο οποίος έχει υπολογιστεί και σχεδιαστεί ειδικά για το συγκεκριμένο ασθενή.

Η επιτυχία μιας ολικής αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πολύ καθοριστική είναι η σωστη τοποθέτηση της νέας άρθρωσης (πρόθεσης) με το κατάλληλο μέγεθος και προσανατολισμό.

Στην παραδοσιακή ολική αρθροπλαστική γόνατος, ο υπολογισμός των γωνιών και οι οστεοτομίες  επιτυγχάνονται με ειδικά εργαλεία (ειδικούς ράβδους,  γωνιόμετρα, οδηγούς)  και με τη ψηλάφηση ανατομικών δομών, των οποίων όμως η αξιοπιστία και η ακρίβεια διεγχειρητικά αμφισβητείται. Ακόμη και μικρές παρεκλίσεις στους υπολογισμούς αυτούς μπορεί να οδηγήσουν σε κακή ευθυγράμμιση της πρόθεσης.

Με την ανάπτυξη των παραπάνω συστημάτων νέα δεδομένα προστέθηκαν και είναι εφικτή η πολύ πιο ακριβής τοποθέτηση των ενδοπροθέσεων. Αυτό αναμένεται να βελτιώσει πολύ το χειρουργικό αποτέλεσμα και την ικανοποίηση του ασθενή.

Τα πλεονεκτήματα των τεχνικών αυτών σε σχέση με την κλασική αρθροπλαστική είναι τα εξής:

 • Η ακρίβεια στην τοποθέτηση των Εμφυτευμάτων είναι εξαιρετική. Είναι το κύριο πλεονέκτημα των τεχνικών αυτών, ειδικά της Ρομποτικής Χειρουργικής.
 • Ο απόλυτα εξατομικευμένος προεγχειρητικός σχεδιασμός επιτρέπει να προβλέψουμε και να επιτύχουμε την ιδανική θέση των προθέσεων και επομένως την καλή λειτουργία της νέας άρθρωσης.
 • Διευκολύνουν την επέμβαση ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive surgery – MIS). Η τομή του δέρματος και των υποκείμενων μαλακών ιστών μπορεί να είναι η ελάχιστη δυνατή. Ετσι ο πόνος μπορεί να είναι λιγότερος και η κινητοποίηση και αποκατάσταση του ασθενούς ταχύτερη.
 • Επιτρέπει μεγαλύτερη ακρίβεια και την αφαίρεση της ελάχιστης ποσότητας οστού από το μηρό και την κνήμη.
 • Η απώλεια αίματος είναι μικρότερη και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα μεταγγισης.
 • Υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης της συνδεσμικής σταθερότητας της άρθρωσης διεγχειρητικά. Αυτό εξασφαλίζει τη φυσιολογική λειτουργία και κινηματική της άρθρωσης.
 • Μειωμένες επιπλοκές και μείωση ανάγκης επανεπέμβασης. Ελαχιστοποιείται θεωρητικά η πιθανότητα φλεγμονής.
 • Πιθανόν αυξάνεται σημαντικά η επιβίωση και η αντοχή των προθέσεων στο χρόνο.
 • Νέες δυνατότητες ανοίγονται με τα πιο άριστα και προβλέψιμα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε. Νέες τεχνικές που προϋποθέτουν ακρίβεια πλέον εφαρμόζονται και η δυνατότητα χειρουργικής αντιμετώπισης της Οστεοαρθρίτιδας  ενδείκνυται πλέον σε πιο αρχικό στάδιο.

Προσοχή απαιτείται να μην αυξηθεί η επικινδυνότητα για επιπλοκές στο πλαίσιο της χρήσης των νέων τεχνολογιών και της γρήγορης Αποκατάστασης. Αυτό θα το συντονίσει ο θεράπων Χειρουργός! 

Τεχνικές Ελάχιστης Επεμβατικότητας (Minimal Invasive Surgery - MIS)

Πρόκειται ουσιαστικά για μια νέα φιλοσοφία στην Ορθοπαιδική Χειρουργική και την Ιατρική γενικότερα. Βασίζεται στην επιδίωξη να περιοριστεί στο ελάχιστο ο τραυματισμός των μαλακών μορίων (τενόντων, μυών και συνδέσμων) κατά την επέμβαση. Στην αρθροπλαστική αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών εργαλείων, που επιτρέπουν τους χειρισμούς στην άρθρωση και την εισαγωγή της τεχνητής πρόθεσης μέσα από μια μικρή τομή δέρματος (8-10 cm).

Συχνά ταυτίζονται οι τεχνικές MIS με τις μικρές τομές και αυτό είναι λάθος! Η τεχνικές MIS είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μικρή τομή: είναι η αποφυγή του τραυματισμού των μαλακών μορίων (μυών, τενόντων, συνδέσμων, θυλάκου) γύρω από την άρθρωση, τα οποία απλά απωθούνται αντί να κοπούν. Η εξέλιξη αυτή προσφέρει εντυπωσιακά πλεονεκτήματα και καθιέρωσε τις τεχνικές αυτές.

Ο ασθενής έτσι μπορεί να σηκωθεί λίγες ώρες μετά το χειρουργείο, και να επιστρέψει στο σπίτι του συνήθως μετά από 1-2 ημέρες (ακόμα και την ίδια ημέρα!) ανάλογα με την κλινική του κατάσταση και το ιστορικό του

Χειρουργικές τεχνικές MIS δεν σημαίνει απλά μικρές τομές αλλά μια γενικότερη ατραυματική προσέγγιση, με αποφυγή του τραυματισμού των μαλακών μορίων (μυών, τενόντων, συνδέσμων, θυλάκου) γύρω από την άρθρωση, τα οποία απλά απωθούνται αντί να κοπούν

Η διαδικασία ξεκινάει πριν την επέμβαση, με την λήψη μιας ειδικής αξονικής τομογραφίας πολύ υψηλής ανάλυσης του γόνατος ή του ισχίου. Η εξέταση αυτή φορτώνεται στο προηγμένο λογισμικό του Ρομποτικού Συστήματος και ετσι  δημιουργείται ένα τρισδιάστατο ψηφιακό  εικονικό μοντέλο της μοναδικής ανατομίας του ασθενούς.

Στη συνέχεια ο εξειδικευμένος Ορθοπαιδικός Χειρουργός επεξεργάζεται το μοντέλο και προγραμματίζει την αρθροπλαστική στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή, δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο προεγχειρητικό πλάνο. Η αναγνώριση και η ακριβής εκτίμηση των ανατομικών λεπτομερειών της άρθρωσης δίνει την δυνατότητα στο χειρουργό να σχεδιάζει με ακρίβεια χιλιοστού κάθε βήμα της επέμβασης που θα ακολουθήσει. Αυτό δίνει Έτσι είναι δυνατή η επιλογή του σωστού υλικού που ταιριάζει με την ιδιαίτερη ανατομία του κάθε ασθενή, αλλά κυρίως η πρόβλεψη δύσκολων και ειδικών περιπτώσεων.

Κατά την επέμβαση ο χειρουργός αποκαλύπτει την άρθρωση συνήθως με τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας. Επειτα τοποθετεί τους ειδικούς αισθητήρες του συστήματος ώστε το Ρομπότ να αναγνωρίζει επακριβώς την άρθρωση.

Ο ρομποτικός βραχίονας κατευθύνεται από τον χειρουργό εντός της προσχεδιασμένης περιοχής.   Εκεί προετοιμάζει την περιοχή που θα δεχθεί τα εμφυτεύματα, με την καθοδήγηση του χειρουργού, καθώς κινείται και στις 3 διαστάσεις, με λεπτομέρεια και ακρίβεια μικρότερη του χιλιοστού,ακολουθώντας το προεγχειρητικό πλάνο.

Τέλος τον βοηθάει στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με τέτοια ακρίβεια στην θέση και ευθυγράμμιση των υλικών, που είναι δύσκολο να επιτευχθεί με τις παραδοσιακές χειρουργικές τεχνικές.

Με το πέρας της εμφύτευσης των υλικών της πρόθεσης, ο ρομποτικός έλεγχος εκτελεί επαλήθευση πως η επέμβαση έγινε ακριβώς όπως σχεδιάστηκε, πως τα υλικά μπήκαν σωστά, πως το μήκος και ο άξονας του ποδιού είναι ο επιθυμητός και πως η κίνηση είναι πλήρης και άριστη.

Ο Ρομποτικός βραχίονας επιτρέπει στον χειρουργό να κινείται μόνο στη προκαθορισμένη περιοχή και σε περίπτωση πιθανού λάθους το Ρομπότ σταματά αυτόματα τη λειτουργεία του προστατευοντας από κάποια πιθανή επιπλοκή.

Επίσης, κατά την επέμβαση, το Ρομποτικό σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στο Χειρουργό οποιασδήποτε αλλαγής στο προεγχειρητικό πλάνο, όπου αυτός κρίνει απαραίτητο.

Το Ρομπότ δεν υποκαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά βοηθά το χειρουργικό χέρι. Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός άλλωστε γίνεται από τον Χειρουργό και ο Ρομποτικός βραχίονας θα εκτελέσει απλά τις οδηγίες που έχει προγραμματιστεί.

Είναι πρακτικά ένα σύγχρονο εργαλείο που επιτρέπει στο Χειρουργό να είναι πιο ακριβής και να έχει πιο  προβλέψιμα αποτελέσματα.

Η πιθανότητα λάθους λοιπόν υπάρχει αλλά είναι μικρότερη.

Το ρομπότ ποτέ δεν θα μετατρέψει ένα κακό χειρουργό σε καλό!

Ναι. Με τα πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης (Fast track, ERAS) μπορεί να γίνει και εφαρμόζεται σε κάποια κέντρα του εξωτερικού. Ο ασθενής συνήθως μετά παρακολουθείται από κάποια Δομή Αποκατάστασης.

Δεν χρησιμοποιούνται σωληνάκια, παροχετεύσεις ή ουροκαθετήρες, ο ασθενής θα φάει άμεσα και θα κινητοποιηθεί. Παροτρύνεται να γυρίσει στις φυσιολογικές του συνήθειες αμέσως και σαν να μην είχε υποβληθεί στην μεγάλη αυτή επέμβαση.

Συνήθως Αρθροπλαστική Ημερήσιας Νοσηλείας κάνουν νεότεροι ασθενείς με καλή γενική κατάσταση χωρίς συνοδά προβλήματα που μπορεί να τους απορυθμίσουν. Για να πάρει εξιτήριο πρέπει ο πόνος είναι πλήρως ελεγχόμενος, η κινητοποίηση εφικτή, η γενική κατάσταση καλή και η πιθανότητα επιπλοκών ελάχιστη.

Δυστυχώς πρέπει να επιλέξετε Χειρουργό και όχι τεχνική!

Οι νέες τεχνολογίες είναι πολλές και οι δυνατότητες τους εντυπωσιακές αλλά ενίοτε υπερεκτιμώνται! Πρέπει όλα τα δεδομένα να σταθμιστούν.

Ο εξειδικευμένος Χειρουργός μετά από λεπτομερή εκτίμηση θα σας προτείνει αν χρειάζεστε επέμβαση και ποιες διαθέσιμες τεχνολογίες θα σας ωφελήσουν.

Η απόφαση θα είναι κοινή!

Η επίμονη απαίτηση χρήσης μιας τεχνικής μπορεί ενίοτε να παρασύρει ένα γιατρό σε μη ενδεδειγμένες πρακτικές.

Οι γονιδιακές θεραπείες είναι ίσως το πιο εξελισσόμενο πεδίο στο χώρο της ιατρικής έρευνας.

Υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα σχετικά με τη γονιδιακή παρέμβαση και θεραπεία, και υπόσχεται εναλλακτικές λύσεις και θεραπευτικές επιλογές σε παθήσεις που μέχρι τώρα το θεραπευτικό όφελος είναι ελάχιστο.

Οι πρόοδοι που έχουν σημειωθεί στη μοριακή βιολογία είναι θεαματικές και οι εφαρμογή τους αναμένεται εντυπωσιακή. Έτσι, με την ανάλυση του DNA οι επιστήμονες θα μπορούν να έχουν πρόβλεψη για την εξέλιξη μιας πάθησης και να παρεμβαίνουν έγκαιρα για τη θεραπεία της.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται βλάβες της Σπονδυλικής Στήλης και του νωτιαίου μυελού, που οδηγούν σε μόνιμη παράλυση των ασθενών.

 

Τα ουσιατικά πλεονεκτήματα από τις τεχνικές MIS είναι τα εξής:

 • Γρήγορη Αποκατάσταση. Η κινητοποίηση μετά την επέμβαση είναι άμεση και η επαναφορά στις καθημερινές δραστηριότητες πολύ ταχύτερη. Οι μύες και τένοντες δεν κόβονται και οι ασθενείς διατηρούν την μυϊκή τους δύναμη.
 • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος. Οφείλεται στην ατραυματική χειρουργική τεχνική
 • Μειωμένος χρόνος νοσηλείας. Πλέον η νοσηλεία σε μια αρθροπλαστική είναι 1-2 ημέρες ή ακόμα και την ίδια ημέρα σε κάποιες περιπτώσεις!
 • Μικρότερη απώλεια αίματος. Σχεδόν ποτέ δεν χρειάζεται μετάγγιση αίματος με τις τεχνικές MIS.
 • Μεγαλύτερη σταθερότητα στην άρθρωση. Η πιθανότητα εξαρθρήματος σχεδόν μηδενίζεται με τις τεχνικές αυτές
 • Μικρότερη τομή. Η επούλωση του τραύματος είναι ταχύτερη και πιο ασφαλής. Το αισθητικό αποτέλεσμα επίσης είναι άψογο ειδικά αν συνδυάζεται με πλαστική τεχνική συρραφής!
 • Λιγότερες Επιπλοκές. Θεωρείται ότι επιπλοκές όπως η θρόμβωση, η πνευμονική εμβολή, οι κατακλίσεις και η λοίμωξη είναι λιγότερες και το κλινικό αποτέλεσμα ανώτερο

 

Στο Ισχίο υπάρχουν πολλές MIS τεχνικές. Επικρατέστερες είναι η AMIS και η νεότερη SuperPATH. Υπάρχουν και άλλες όπως οι ALMIS, ASI, Mini-Posterior. Στόχος είναι να διατηρηθούν οι στροφείς και απαγωγοί μύες του ισχίου και ο θύλακος της άρθρωσης. Επίσης οι χειρισμοί είναι πολύ πιο ήπιοι.
Στο Γόνατο στόχος είναι να μην τραυματιστεί ο  τένοντας του τετρακέφαλου (quadriceps-sparing MIS τεχνικές) που είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος μυς του κάτω άκρου. Αυτές είναι οι Subvastus και Midvastus προσπελάσεις αλλά και οι νεότερες τεχνικές όπως η μονοδιαμερισματική (μερική) αρθροπλαστική όπου μόνο ένα τμήμα του γόνατος αντικαθίσταται.
Οι νέες τεχνολογίες (Ρομποτική χειρουργική, Navigation, Εξατομικευμένες Προθέσεις) επιτρέπουν την καλύτερη και ασφαλέστερη εφαρμογή των τεχνικών MIS

Οι νέες τεχνολογίες (Ρομποτική χειρουργική, Navigation, Εξατομικευμένες Προθέσεις) επιτρέπουν την καλύτερη και ασφαλέστερη εφαρμογή των τεχνικών MIS

Πρωτόκολλα ταχείας Αποκατάστασης – Fast Track, ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)

Πρόκειται για ένα συνδυασμό ενεργειών και τεχνικών που έχουν στόχο την άμεση κινητοποίηση του ασθενή και την ελαχιστοποίηση της διάρκειας παραμονής του στο νοσοκομείο. Αυτές γίνονται όχι μόνο διεγχειρητικά αλλά και προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς όλης της Χειρουργικής ομάδας (Χειρουργός, Αναισθησιολόγος, Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές) . Κομμάτι αυτών των ενεργειών είναι είναι η εφερμογή τεχνικών ελάχιστης επεμβατικόtητας (Μinimally Ιnvasive Surgery – MIS)

Συνοπτικά Συνίσταται στις εξής ενέργειες:

 • Προετοιμασία και εκπαίδευση του ασθενούς προεγχειρητικά
 • Ειδικές Αναισθησιολογικές Τεχνικές που επιτρέπουν την ταχύτερη αφύπνιση και μειώνουν τον μετεγχειρητικό πόνο.
 • Χειρουργική τεχνική ελάχιστης Επεμβατικότητας (MIS)
 • Σταθμισμένο πρωτόκολλο μετεγχειρητικής αναλγησίας
 • Αποφυγή ναρκωτικών αναλγητικών
 • Αποφυγή χρήσης παροχέτευσης και ουροκαθετήρα
 • Κινητοποίηση λίγες ώρες μετά την επέμβαση
 • Έλεγχος των κριτηρίων για εξιτήριο
 • Οργάνωση της φροντίδας μετά το εξιτήρ

 

Ο ασθενής λοιπόν προετοιμάζεται και εκπαιδεύεται προεγχειρητικά πριν υποβληθεί σε μια επέμβαση όπως η αρθροπλαστική. Μετεγχειρητικά δεν φέρει παροχετεύσεις, κινητοποιείται άμεσα με τη βοήθεια  του ιατρού και του φυσιοθεραπευτή λίγες ώρες μετά το χειρουργείο, μόλις περάσει η επήρεια της αναισθησίας και μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του μετά από 1-2 ημέρες.

Χρειάζεται να τονιστεί ότι η διάρκεια νοσηλείας εξαρτάται πάντα από την προεγχειρητική εκτίμηση, το ιστορικό της υγείας  και την κλινική κατάσταση του ασθενούς και γνώμονας είναι πάντα η ασφάλειά του.


Πλεονεκτήματα Πρωτοκόλλων Fast –Track

 • Άμεση κινητοποίηση (λίγες ώρες μετά την επέμβαση)
 • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος και ενοχλήσεις(ναυτία, έμετοι)
 • Ταχύτερη αποκατάσταση και γρηγορότερη επαναφορά στις καθημερινές δραστηριότητες.
 • Μείωση κόστους
 • Όλα τα πλεονεκτήματα MIS τεχνικών (Αποφυγή του τραυματισμού των ιστών μέσω των μικρών τομών, Μικρότερη απώλεια αίματος – μικρότερη ανάγκη μεταγγίσεων)

 

 

 

Προσοχή απαιτείται να μην αυξηθεί η επικινδυνότητα για επιπλοκές στο πλαίσιο της χρήσης των νέων τεχνολογιών και της γρήγορης Αποκατάστασης.

Αυτό θα το συντονίσει ο θεράπων Χειρουργός! 

Διεθνώς υπάρχει τάση για υιοθέτηση αυτών των πρακτικών όχι μόνο σε ορθοπεδικές αλλά και σε χειρουργικές επεμβάσεις άλλων ειδικοτήτων.