Λεξικό Ορθοπαιδικής & Παθήσεων

There are currently 3 names in this directory beginning with the letter Σ.
Σάρκωμα  
Σάρκωμα είναι κακοήθης όγκος του μυοσκελετικύ. Στα οστά απαντώνται διάφοροι τύποι σαρκώματος (οστεοσάρκωμα, χονδροσάρκωμα, παροστικό σάρκωμα και το οστικό ινοσάρκωμα).

Σκαφοειδές οστό  
Υπάρχει σκαφοειδές οστό στο χέρι (καρπός) αλλά και στο πόδι (ταρσός). Το όνομά τους οφείλεται στο σχήμα τους. Συνήθως αναφερόμαστε στο κάταγμα του σκαφοειδούς στον καρπό επειδή είναι επικίνδυνο για 2 λόγους: Αρχικά γιατί κάνει συχνά νέκρωση λόγω της ευπαθής του αιμάτωσης αλλά και γιατί και είναι δύσκολο να ανιχνευθεί με τις ακτινογραφίες και αυτό οδηγεί σε υψηλά ποσοστά ιατρικού λάθους.  

Σφυροδακτυλία  
Σφυροδακτυλία είναι η παραμόρφωση ενός δακτύλου με την τελευταία (ονυχοφόρο) φάλαγγα σε κάμψη (mallet finger). Στο χέρι λέγεται και mallet finger και δημιουργείται συνήθως από τραυματισμό και ρήξη της κατάφυσης του εκτείνοντα τένοντα του δακτύλου. Θεραπεύεται με ειδικό ναρθηκάκι ή επεμβατικά. Στο πόδι λέγεται hammer toe και δημιουργείται συχνότερα στο 2ο δάκτυλο μετά από πολύχρονη πίεση στην περιοχή συνήθως από στενά παπούτσια. Θεραπεύεται με ορθοτικά βοηθήματα ή επέμβαση (αρθρόδεση).