Λεξικό Ορθοπαιδικής & Παθήσεων

There are currently 3 names in this directory beginning with the letter Ν.
Νάρθηκας  
Νάρθηκας ονομάζεται κάθε είδους ορθοπαιδικό βοήθημα που ακινητοποιεί μια άρθρωση ή ένα κάταγμα. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά όπως ο γύψος (Γυψονάρθηκας) ή είναι κατασκευές από συνθετικά υλικά. Ο γυψονάρθηκας αποτελείται από μια γύψινη λωρίδα κατά μήκος του άκρου που συγκρατείται με ελαστικό επίδεσμο.

Νευρογράφημα  
Νευρογράφημα είναι η εργαστηριακή εξέταση που διενεργείται από νευρολόγο (σπανιότερα και από φυσίατρους), συνήθως μαζί με το ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ - βλ. λέξη). Με αυτή αξιολογείται η λειτουργία των περιφερικών νεύρων και συγκεκριμένα η ταχύτητας αγωγής δηλαδή η ταχύτητα με την οποία ένα ερέθισμα μεταδίδεται κατά μήκος του νεύρου. Η ταχύτητα αγωγής είναι μειωμένη στην περίπτωση στην οποία υπάρχει πίεση ή βλάβη σε ένα νεύρο, όπως στην περίπτωση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα.

Νεύρωμα  
Νεύρωμα είναι ο καλοήθης όγκος συνήθως μικρού μεγέθους, που αποτελείται από νευρικό ιστό. Το νεύρωμα απαντάται κλασικά σε περιφερικά νεύρα. Το πιο γνωστό είναι το "νεύρωμα Morton".