Λεξικό Ορθοπαιδικής & Παθήσεων

There are currently 3 names in this directory beginning with the letter Μ.
Μαγνητικά πεδία  
Είναι ειδικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη φυσικοθεραπεία κυρίως για έλεγχο του οιδήματος των μαλακών μορίων.

Μαγνητική τομογραφία  
Η Μαγνητική τομογραφία (MRI) είναι μια απεικονιστική εξέταση με μεγάλη ευκρίνεια στην απεικόνιση των μαλακών μορίων. Προτιμάται συχνά γιατί δεν παράγει καθόλου ακτινοβολία για τον ασθενή. Η πιθανή ύπαρξη μεταλλικών σωμάτων στο σώμα του ασθενή μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα. Επίσης ασθενείς με κλειστοφοβία δυσκολεύονται γιατί πρέπει να μπου σε ένα μακρύ, στενό τούνελ. Για τον λόγο αυτό έχουν εξελιχθεί τομογράφοι με τούνελ αυξημένης διαμέτρου ή και χωρίς καθόλου πλαϊνά τοιχώματα, των οποίων όμως η απεικονιστική ευκρίνεια μειώνεται ανάλογα.

Μεταταρσαλγία  
Μεταταρσαλγία είναι γενικός όρος για το πόνο στην περιοχή των μεταταρσίων. Τα πέντε μετατάρσια είναι τα μακρά οστά, τα οποία μεσολαβούν ανάμεσα στον ταρσό και στα δάκτυλα των ποδιών. Στην άκρη τους καταλήγουν στις κεφαλές πάνω στις οποίες πατάμε με όλο μας το βάρος καθώς αλλάζουμε βήμα. Η μεταταρσαλγία εμφανίζεται συχνά όταν τα ενδιάμεσα τρία μετατάρσια αρχίζουν να χαμηλώνουν αισθητά παίρνοντας ένα μεγάλο μέρος του φορτίου, ένα φαινόμενο που ονομάζεται από κάποιους σαν "πτώση μεταταρσίων". Αυτό συνήθως εμφανίζεται σε μεγάλες ηλικίες και είναι πιθανό να οφείλεται σε μια γενικευμένη χαλάρωση των μαλακών μορίων.