Λεξικό Ορθοπαιδικής & Παθήσεων

There are currently 2 names in this directory beginning with the letter Γ.
Γάγγλιον  
Το γάγγλιο είναι ένα καλόηθες κυστικό μόρφωμα που πηγάζει από μια άρθρωση ή τον έλυτρο ενός τένοντα. Συνεπώς είναι συνήθως γεμάτο με τη λιπαντική ουσία των αρθρώσεων και ελύτρων που μοιάζει με ζελέ. Πιο συχνά εμφανίζεται στη ραχαία περιοχή του καρπού. Συχνά υπάρχει αυξομείωση του μεγέθους με αντίστοιχη αυξομείωση των συμπτωμάτων.

Γαλακτικό οξύ  
Το γαλακτικό οξύ είναι προϊόν της αναερόβιας γλυκόλυσης και παράγεται μετά από έντονη άσκηση ή καταπόνηση. Η υψηλή συγκέντρωσή του στον μυϊκό ιστό θεωρείται υπεύθυνη για το αίσθημα του "πιασίματος" που έχουμε λίγες ώρες μετά από έντονη άσκηση.