Αναστάσιος Παπαγιαβής

Το ιατρείο είναι εξοπλισμένο με εξειδικευμένο εξοπλισμό & μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.