Κάταγμα στο Γόνατο

Το γόνατο είναι μία από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος και εκτίθεται αρκετά συχνά σε τραυματισμούς.

Το κάταγμα μπορεί να συμβεί στην επιγονατίδα, στο μηρό (μηριαίους κονδύλους) και στη κνήμη (κνημιαίους κονδύλους ή plateau). Πρόκειται για ενδαρθρικά κατάγματα, έχουμε δηλαδή βλάβη στις επιφάνειες της άρθρωσης και για αυτό η σωστή αντιμετώπισή τους είναι ιδιαίτερης σημασίας.

Το κάταγμα στο γόνατο είναι ένας από τους τραυματισμούς, ο οποίος μπορεί να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την καθημερινότητα του ατόμου.

Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα κατάγματα του Γόνατος;

Τα κατάγματα του γόνατος διαφέρουν ανάλογα με το βαθμό της σοβαρότητας του τραύματος που έχει υποστεί η άρθρωση.

Έτσι διακρίνονται ανάλογα με  τη βαρύτητα:

 • Απαρεκτόπιστα, όταν δηλαδή τα άκρα του σπασμένου οστού βρίσκονται σε επαφή και είναι ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους.
 • Παρεκτοπισμένα, τα άκρα δηλαδή του οστού δεν βρίσκονται σε ευθυγράμμιση μεταξύ τους.

Ανάλογα με το τραυματισμό διακρίνονται:

 • Κλειστά όταν το δέρμα πάνω από το κάταγμα δεν έχει τραυματιστεί.
 • Ανοικτά κατά τα οποία το οστό έχει σκίσει το δέρμα και είναι εκτεθειμένο.

Τα κατάγματα της επιγονατίδας χωρίζονται σε:

 • Εγκάρσια (οριζόντια)
 • Επιμήκη
 • Ρωγμώδη
 • Κατάγματα των πόλων
 • Συντριπτικά το οστό έχει σπάσει σε περισσότερα από τρία κομμάτια.

Τα κατάγματα στο μηρό και κνήμη κατηγοριοποιούνται με συγκεκριμένα συστήματα, που είναι σημαντικά για τη σωστή τους αντιμετώπιση:

 

Το κάταγμα γόνατος προκαλείται συνήθως από κάκωση υψηλής συνήθως βίας:

 • Τροχαίο ατύχημα
 • Απευθείας σύγκρουση πάνω στο γόνατο
 • Πτώση από ύψος του ατόμου πάνω σε σκληρή επιφάνεια
 • Αθλητικά ατυχήματα – κακώσεις

Τα κατάγματα του γόνατος συνήθως έχουν έντονη κλινική εικόνα. Τα κυριότερα συμπτώματα είναι τα εξής:

 • Οίδημα (πρήξιμο), λόγω της αιμορραγίας στην άρθρωση (αίμαρθρο)
 • Δυνατός πόνος
 • Αδυναμία κίνησης του γόνατος
 • Αστάθεια
 • Αδυναμία φόρτισης και βάδισης

Η διάγνωση στο κάταγμα γόνατος γίνεται ως εξής:

 • αρχικά με τη λήψη ιστορικού και την κλινική εξέταση από τον ορθοπεδικό.
 • με ακτινολογικό έλεγχο γίνεται η επιβεβαίωση του κατάγματος αλλά και ο καθορισμός των χαρακτηριστικών του.
 • τέλος συχνά απαιτείται αξονική τομογραφία (CT) για ακριβή προσδιορισμό της μορφής και βαρύτητας του κατάγματος.
 • σε πολύ βαριές κακώσεις μπορεί να χρειαστούν πιο εξειδικευμένες εξετάσεις για πιθανές άλλες βλάβες (αγγειογραφία, μαγνητική τομογραφία)

Ποια είναι η θεραπεία στο κάταγμα του γόνατος;

Η θεραπεία των καταγμάτων στο γόνατο μπορεί ανάλογα με το είδος του κατάγματος να είναι:

 • Συντηρητική
 • Χειρουργική

Συντηρητικά αντιμετωπίζονται τα μη παρεκτοπισμένα κατάγματα. Χρησημοποιούμε νάρθηκα ή γύψο για να παραμείνει το σκέλος ακινητοποιημένο για τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες. Η χρήση ορθοπεδικών βοηθημάτων (πατερίτσες, βακτηρίες κτλ.) είναι απαραίτητη. Μπορεί να χρειαστεί παροχέτευση αιμάρθρου.

Χειρουργικά αντιμετωπίζονται τα παρεκτοπισμένα κατάγματα. Η συχνότερη τεχνική είναι με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση με ειδικές πλάκες και κοχλίες (ORIF – Open Reduction and Internal Fixation). Υπάρχουν επίσης η εξωτερική οστεοσύνθεση(ExFix – EXternal FIXation)) και η ενδομυελική ήλωση (IM – Intramedullary Nailing) που χρησιμοποιούμε σε ιδιαίτερες περιπτώσεις.

Oι φυσικοθεραπείες είναι απαραίτητες κατά κανόνα μετά από μια τέτοια κάκωση.