Δέχεται κατόπιν Ραντεβού

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Ο ιατρός συνεργάζεται κύρια με τον Ομιλο Υγεία (Υγεία, Μητέρα)

Η επιλογή της μη δέσμευσης και η συνεργασία με πολλά Ιδιωτικά Νοσοκομεία είναι συνειδητή και έχει γνώμονα την καλύτερη κατά περίσταση επιλογή με βάση τις Ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή και της πάθησής του

VIEW SITE

Ιατρείο Αθήνα - Αναστάσιος Παπαγιαβής -
Hip Knee Specialist

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 117, Athens, Greece