Δέχεται κατόπιν Ραντεβού

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Ο ιατρός συνεργάζεται κύρια με τον Ομιλο Υγεία (Υγεία, Μητέρα)

Η επιλογή της μη δέσμευσης και η συνεργασία με πολλά Ιδιωτικά Νοσοκομεία είναι συνειδητή και έχει γνώμονα την καλύτερη κατά περίσταση επιλογή με βάση τις Ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή και της πάθησής του

VIEW SITE VIEW SITE VIEW SITE VIEW SITE VIEW SITE VIEW SITE VIEW SITE VIEW SITE VIEW SITE VIEW SITE VIEW SITE

Ιατρείο Αθήνα - Αναστάσιος Παπαγιαβής -
Hip Knee Specialist

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 117, Athens, Greece