Στην εποχή του Covid-19 η ασφάλεια των ασθενών είναι προτεραιότητα. Τα δεδομένα αλλάζουν και επηρεάζουν την Χειρουργική Πρακτική και στην Ορθοπαιδική. Η ανάγκη για ταχεία νοσηλεία και αποκατάσταση είναι πιο έντονη από ποτέ. Υπό την σκιά των προβληματισμών της έξαρσης του ιδιαίτερα μεταδοτικού αυτού ιού, οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν τη σιγουριά ότι εφαρμόζονται όλα τα  δυνατά μέτρα ασφάλειας και ελέγχου των μεταδοτικών νοσημάτων.

Οι ασθενείς με πόνο αρθρίτιδας και περιορισμένη κινητικότητα, θα απαιτηθεί να χειρουργηθούν και να υποβληθούν σε αρθροπλαστική γόνατος ή αρθροπλαστική ισχίου. Σε προχωρημένα στάδια αυτό πρέπει να γίνει εντός κάποιου χρονικού διαστήματος και δεν είναι δυνατή η αναμονή μέχρι να αντιμετωπισθεί η παρατεταμένη και απρόβλεπτη αυτή κρίση.

Έτσι ο ασθενής πρέπει να επιλέξει:

  • Κλινική που να τηρούνται σχολαστικά όλα τα προληπτικά μέτρα και οι προφυλάξεις.
  • Πρωτόκολλο που να επιτρέπει την ελάχιστη παραμονή στο Νοσοκομείο και έκθεση σε κίνδυνο
  • Χειρουργική τεχνική που να εξασφαλίζει το ελάχιστο τραυματισμό και την ταχύτερη αποκατάσταση (MIS Τεχνικές)

Με το τρόπο αυτό ο ασθενής εκτίθεται ελάχιστα στο Νοσοκομειακό περιβάλλον που είναι κατεξοχήν χώρος υψηλής μεταδοτικότητας. Επίσης η γρήγορη κινητοποίηση και αποκατάσταση αλλά και η καλύτερη γενική κατάσταση μετεγχειρητικά επιτρέπει στον ασθενή να κινδυνεύει λιγότερο από πιθανή επαφή με το νέο Κορωνοϊό.

Αυτό το επιτυγχάνουμε με:

  • Χρήση των νεότερων τεχνικών Ελάχιστης Επεμβατικότητας, (MIS)
  • Ειδικές αναισθησιολογικές τεχνικές
  • Ειδικές μετεγχειρητικές πρακτικές νοσηλείας/φροντίδας  (Πρωτόκολλα fast track)
  • Δυνατότητα άμεσης κινητοποίησης (λίγες ώρες μετά την επέμβαση)
  • Μείωση μετεγχειρητικού πόνου
  • Ελαχιστοποίηση της διάρκειας παραμονής στο νοσοκομείο σε 1-2 μέρες (προκειμένου οι ασθενείς να εκτίθενται  όσο το δυνατό λιγότερο τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 )
  • Γρηγορότερη αποκατάσταση και επιστροφή στην καθημερινότητα